נא להמתין...

מיקוד חומר הלמידה באזרחות למועד קיץ התשע"ג

|

משרד החינוך

|
צפיות: 4265
|
דרוג  (0)

מיקוד הלמידה כולל את השאלונים בעברית לשתי יחידות, כולל שאלון מורחב ושאלון לעולים חדשים

להורדת קובץ המיקוד

להורדת המסמך מלווה המיקוד (פירוט החומר שלא ייכלל בבחינה ומספר הבהרות)

נושאים קשורים: עדכוני מפמ''ר | אזרחות | חטיבה עליונה | הנחיות מפמ''ר
 
תגובות ‏‎(‏‎1 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎1 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
1.
זה לכיתות ט? ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
‏‎(‏‎20.05.13‏‎)
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים