נא להמתין...

הבחירות לרשויות המקומיות בישראל

|

אביב צמח

|
צפיות: 6002
|
דרוג  (2)

ב-22/10/2013 יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות בישראל - יום חג לדמוקרטיה המוניציפאלית. בחירות אלו מתקיימות אחת ל-5 שנים, וזכאים להצביע בהן אזרחים החל מגיל 17. לחצו כאן למידע אודות ההליך, קישורים לתוכנית הלימודים וכן הצעות לפעילות בנושא בכיתה.

כללי

בישראל ישנן 256 רשויות מקומיות (נכון לשנת 2013). תחת הגדרה זו נכללות ערים (מעל 20,000 תושבים), מועצות מקומיות (עד 20,000 תושבים), מועצות אזוריות (המאגדות מספר ישובים קהילתיים וכפריים) וכן מועצות תעשייתיות. את פריסת הרשויות המקומיות בישראל ניתן לראות בקישור זה.

 

הבחירות לרשויות המקומיות מתקיימות אחת ל-5 שנים, ובהן בוחרים תושבי ערים ורשויות מקומיות את נציגיהם לשלטון המקומי: ראש העיר או הרשות, ומועצה. בחירות אלו מתקיימות מתוקף "חוק הרשויות המקומיות (בחירות)" התשכ"ה-1965, ויכול להצביע בהן כל מי שכתובתו רשומה באותה הרשות וגילו מעל 17 שנים.

 

החוק קובע כי הבחירות לרשויות המקומיות הינן בחירות כלליות, ישירות, שוות, וחשאיות. ראש הרשות נבחר בבחירות רוביות, ואילו מועצת הרשות בבחירות יחסיות.


אחוזי ההצבעה לבחירות לרשויות המקומיות עמדו בפעמים האחרונות על כ-50% (52% ב-2008 ו-49% ב-2003), כלומר - אחוזי הצבעה נמוכים מאלו של הבחירות לכנסת.

תפקידי הרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות השונות בישראל פועלות מכוח שתי פקודות (חקיקה ראשית שמקורה בתקופת המנדט הבריטי): פקודת העיריות ו-פקודת המועצות המקומיות

לפי פקודות אלו והתקנות הנובעות מהן, לרשויות המקומיות מספר תפקידים מרכזיים, בינהם:

  • חקיקת חוקי עזר: בסמכות העירייה לקבוע חקיקת משנה התקפה בשטחה, על מנת להסדיר את אורח החיים ולממש את סמכויותיה השונות. על חוקי עזר מוטלות מגבלות שונות, למשל - שר הפנים חייב לאשר כל חוק עזר, ואסור שחוק עזר יסתור חקיקה ראשית של הכנסת.
  • הטלת מסים: לשם אספקת השירותים השונים, הרשות מוסמכת להטיל מסים דוגמת ארנונה, היטלי פיתוח ועוד.
  • שפיטה: הרשות המקומית יכולה לקבל החלטות מעין שיפוטיות בנושאים עליהם היא ממונה, דוגמת מים וביוב.
  • תכנון ובנייה: ברשות ישנה ועדה מקומית לתכנון ובניה, אשר בסמכותה לאשר או לדחות תוכניות בניה ולקבוע יעוד לקרקעות (במידה מסויימת).
  • אספקת שירותים ציבוריים: חינוך, רווחה, תברואה, רישוי עסקים, שירותי דת ועוד.

עוד על תפקידי הרשות המקומית באספקת שירותי דת תוכלו למצוא בסרטון הבא:

בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי קיימת מערכת מורכבת של קשרים: השלטון המרכזי מעביר תקציבים לשלטון המקומי לניהול ענייניו השוטפים, והשלטון המקומי מהווה בעצם זרוע מינהלית מבצעת של השלטון המרכזי. יחד עם זאת, לשלטון המקומי יש אוטונומיה בתחומים רבים, והוא מחוייב ראשית דבר לבוחריו אשר מתגוררים בשטח הרשות.

 

כלל הרשויות המקומיות בישראל מאוגדות בגוף וולנטרי בשם "מרכז השלטון המקומי", אשר מעניק להן שירותים שונים ומייצג אותן כקבוצה אל מול השלטון המרכזי.

 

עוד על תפקידי הרשויות המקומיות תוכלו לקרוא בפרקים מספרי הלימוד השונים: להיות אזרחים בישראל (הוצאת מעלות), ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית (הוצאת כנרת).

הבחירות לרשויות המקומיות - ועקרונות הדמוקרטיה

 כאמור, בבחירות לרשויות המקומיות בוחרים תושבי הרשות את ראש הרשות ואת מועצת הרשות. 

ראש הרשות נבחר בבחירה אישית-רובית, ומועצת הרשות בבחירה רשימתית-יחסית. ההצבעה מתקיימת במקביל, בשני פתקים: פתק צהוב בו בוחרים התושבים את ראש הרשות, ופתק לבן בו מצביעים למועצת הרשות.  

 

עקרון שלטון העם: באמצעות השתתפות בבחירות, מבטאים תושבי הרשות את ריבונותם, שכן הם בוחרים בנציגים המקומיים שינהלו עבורם את העיר או הרשות המקומית. בבחירות המקומיות האפשרות של התושבים להשפיע רבה, וגם מידת ההיכרות שלהם עם המועמדים יכולה להיות משמעותית יותר מבמערכות בחירות ארציות. בנוסף, כל תושב (מגיל 21) יכול גם להעמיד עצמו לבחירה, ובכך לייצג בעצמו את האינטרסים של בוחריו.

 

עקרון הכרעת הרוב: בבחירות לראש הרשות על הזוכה לקבל לפחות 40% מבין הקולות הכשרים. אם אף מועמד לא קיבל את מספר הקולות הנדרש, יתקיים סיבוב שני בבחירות כעבור 14 יום, ובו יתמודדו שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. בסיבוב בחירות זה יזכה המועמד שזכה במירב הקולות.

 

עקרון השוויון: הבחירות הינן בחירות שוות, כלומר - כל קול שווה למשנהו. יתרה מזאת, בבחירות לרשויות המקומיות, בניגוד לבחירות לכנסת, יכולים להצביע גם תושבי קבע באותה הרשות (ולא רק אזרחים), דבר אשר מדגיש את השוויון בין כלל התושבים המתגוררים במקום.

 

עקרון הפרדת הרשויות: בבחירות בוחרים התושבים הן את ראש הרשות (המהווה גוף ביצועי) והן את מועצת הרשות (המהווה גוף מחוקק). חלק מתפקידי המועצה הם לבקר ולהגביל את ראש הרשות בפעולותיו, בצורה דומה לאמצעי זה ברמה הארצית.

 

עקרון הגבלת השלטון: הבחירות, בעצם קיומן, מהוות אמצעי להגבלת השלטון, שכן נבחרי הציבור יודעים שהם עומדים למבחן הציבור מדי 5 שנים. במידה והציבור אינו מרוצה מנבחריו הוא יכול להחליפם, והדבר מרתיע מפני שימוש לרעה בעוצמה שניתנת בידי הנבחרים.

שאלות לתרגול והצעות לפעילות

שאלת אירוע

במהלך הבחירות המוניציפאליות באחת מן הרשויות המקומיות בישראל נרשמו אחוזי הצבעה נמוכים במיוחד. בעקבות הנתונים, טען אחד המתמודדים כי כאשר פחות משליש מתושבי הרשות משתתפים בהצבעה, הרי שמי שנבחר אינו מייצג את תושבי הרשות.

 

- ציין והצג את העקרון הדמוקרטי שנפגע, לדברי אחד המתמודדים.

הסבר כיצד הפגיעה בעקרון באה לידי ביטוי בקטע.

 

שאלות עמדה

לאחרונה נדונה בבג"צ השאלה האם ראשי רשויות אשר הורשעו בפלילים או שעומדים נגדם חשדות למעשים פליליים יכולים להתמודד מחדש על תפקיד ראש הרשות.

יש הטוענים כי אין לאפשר זאת, ואילו אחרים סבורים שהדבר אפשרי ואף רצוי.

 

- חווה דעתך בעניין זה. בתשובתך הקפד על ניסוח טענה בצורה ברורה וכן שני נימוקים המבוססים על מושגים וידע מתחום האזרחות.

 

 

 

בישראל קיים חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 40) התשנ"א-1990, המכונה גם "חוק ההסמכה". לפי חוק זה, כל רשות מקומית יכולה לקבוע בעצמה את שעות הפתיחה של בתי עסק בשטחן, וזאת מטעמי דת.

יש הטוענים כי מתן אפשרות כזו לכל רשות מקומית בנפרד נכונה ומוצדקת, ואילו אחרים סבורים שיש לקבוע את הנושא בחקיקה ראשית בכנסת.

 

- חווה דעתך בעניין זה. בתשובתך הקפד על ניסוח טענה בצורה ברורה וכן שני נימוקים המבוססים על מושגים וידע מתחום האזרחות.

 

מיני חקר - הבחירות ברשות המקומית שלי

כעבודת בית או בחדר המחשבים, יש להפנות את התלמידים, בקבוצות, לאתר הרשות המקומית בשטחה הם מתגוררים (ניתן להגיע לאתרי כל הרשויות דרך מרכז השלטון המקומי), ולחקור היבטים שונים בעבודת הרשות, דוגמת מבנה ארגוני, שטח שיפוט, תחומי אחריות, אופי הפעילות, אשכול סוציו-אקונומי, דרכי התקשרות ועוד.

בשלב שני, יש להקצות לכל קבוצת תלמידים מועמד או רשימה ולחקור אודותם: שם המועמד/הרשימה, רקע אודותיו, עיקרי המצע ועוד.

לקריאה נוספת
 
תגובות ‏‎(‏‎2 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎2 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
2.
הסרטון הראשון ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
תודה על ההערה.
הסרטון הראשון הוא מיוטיוב, אין לנו שליטה על הסאונד בו. ככל שבדקתי, הוא פועל, כדאי לנסות להגביר עם סרגל הכלים שבתחתית הסרטון.
אביב צמח, ‏‎(‏‎06.10.13‏‎)
1.
אין קול בשקופית הראשונה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
בשקופית הראשונה על הפירסום להצביע אין קול
השוותי לשקופית השניה בה מדברים על המועצה הדתית ושם כן יש קול אשמח אם תתקנו זאת
קלאודיה, ‏‎(‏‎05.10.13‏‎)
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים