נא להמתין...

דף עבודה על מגילת העצמאות

|

בלהה אלפרסון

|
צפיות: 8648
|
דרוג  (0)

דף עבודה לתלמידי מב"ר על: הנימוקים להקמת המדינה, אופייה של המדינה, ההתיחסות של המגילה לערבים, הקשיים במימוש אופיה היהודי והדמוקרטי ועל הפניות המצויות בהכרזה.

דף עבודה על מגילת העצמאות

הנושאים המרכזיים:

1. הסיבות להקמת המדינה על פי המגילה.

2. אופייה של המדינה שקמה על פי המגילה.

3. למי פונה המגילה?

4. מה מעמדם של האזרחים הערבים על פי המגילה?

5. מה חשיבותה של ההכרזה?1. סיבות/נימוקים/ הצדקות להקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל

 

הסיבות להקמת המדינה או מקורות הלגיטימציה (לגיטימציה = הכרה בזכות קיומו של דבר כמו מדינה, שלטון, הכרה של האוכלוסייה במדינה בזכותו של השלטון לשלוט ולקבוע את אופן ההתנהגות על כן היא מצייתת להוראותיו. מידת יציבותו של  השלטון תלויה במידת הלגיטימציה לה הוא זוכה בקרב האוכלוסייה).

 

מטלה לתלמיד: העתק/י לטבלה את סיבות/הנימוקים ההיסטוריים, הציוניים, הבינלאומיים, הפוליטיים והטבעיים מתוך הכרזת העצמאות לטור המתאים.

 

 

נימוקים היסטוריים

נימוקים

ציוניים

נימוקים טבעיים

נימוקים-  

רצון להימנע מרדיפות

נימוקים- בינלאומיות

נימוקים פוליטיים

פירוט של אירועים

ופעולות מן העבר המצביעים

 על קשר בין עם ישראל לארץ ישראל.

 

 

פעולות של התנועה

הציונית למימוש  הקשר בים עם

 ישראל לארץ ישראל

הזכות של כל עם למדינה. הזכות להגדרה עצמית היא

 זכות של קבוצה לאומית

להגדיר את זהותה

הפוליטית, את רצונה

להיות לשלוט על עצמה במדינה משלה 

זכות של עם לחיות

בביטחון

הכרה של מדינות,

ארגונים בינלאומיים או

מסמכים בינלאומיים

שבהם יש הכרה

בזכותו של עם ישראל

\למדינה בארץ ישראל. 

פעולה  בין היתר  מתוך  מניעים של קבלת תמורה

דוגמא: "בא"י קם העם היהודי..."

דוגמא: "בדורות האחרונים...

 דוגמא: "זוהי זכותו

 הטבעית של כל עם..."

דוגמא: " השואה... ,

הוכיחה מחדש בעליל

את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי

דוגמא:  "זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור... ואושרה

במנדט מטעם חבר

הלאומים

דוגמא: "תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו

 

 

מסקנה ________________________________________________________________

 

2. אופייה  של המדינה על פי ההכרזה 

 

מטלה לתלמיד:

א. מנה את מספר הפעמים בהם מופיעה במגילת העצמאות המילה " יהודי", יהודים, עם-יהודי. הוסיפו גם את המילים ישראל. כתוב/י את מס' הפעמים והעתק/י דוגמאות לטור המתאים.

מה ניתן ללמוד מכך, לדעתך? 

 

ב. קרא/י את ההכרזה ומצא/י את המשפטים המתאימים לגבי דמותה/ אופייה של מדינת ישראל/ איזו מדינה תקום והעתק/י אותם לטור המתאים.

 

מדינה יהודית

מדינה דמוקרטית

מס' פעמים?

מס' פעמים?

דוגמא מתוך ההכרזה: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל"

דוגמא מתוך ההכרזה: "מדינת ישראל תבטיח חופש דת "

 

לדעתי ניתן ללמוד מכך ש____________________________________________________

 

3. מעמדם של האזרחים הערבים על פי ההכרזה 

 

מטלה לתלמיד: קרא את החלק השני והשלישי של ההכרזה והעתק התייחסות למעמדם של הערבים אזרחי ישראל על פי ההכרזה (התייחסות לאדם והתייחסות לכלל האזרחים הערבים).

 

מה למדתי מכך? __________________________________________________________

 

4. קשיים במימוש אופייה של המדינה על פי ההכרזה

 
מטלה לתלמיד: חשבו מהם הקשיים בהם אתם נתקלים במימוש ההבטחות לקיומה של מדינה יהודית השומרת על הערכים הדמוקרטיים.

 

(לתלמידים מתקשים ניתן לתת רמזים בתחום של יחסי דת ומדינה: שמירת שבת במוסדות ציבור, מרחב הציבורי כמו נושא תחבורה ציבורית. פתיחה של בתי עסק בשבת, נישואין וגירושין, יחס למיעוטים).

 

5.  פניות בהכרזה (פנייה: במילים כמו אנו קוראים אנו פונים)

מטלה לתלמיד: קרא את החלק השלישי של ההכרזה וענה למי פונה ההכרזה ומדוע, לדעתך, היא פונה אליהם?

א. ____________________________________________________________________

ב. ____________________________________________________________________

ג. ____________________________________________________________________

ד. ____________________________________________________________________

 

6. חשיבות ההכרזה

  

מטלה לתלמיד: לאחר שקראת ולמדת את הנושא של הכרזת העצמאות ענה על השאלה-

מה חשיבותה של הכרזת העצמאות, לדעתך?

 

 
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים